26. maj 2022

Viborg Kommune

FOLKESKOLEN SKAL FORSIMPLES, IKKE FORVIRRES!

Min mÌrkesag, mit mantra pü skoleomrüdet lyder: Folkeskolen skal forsimples, ikke forvirres. Dette ønske kommer af, at jeg selv arbejder som underviser og i forlÌngelse af folkeskolereformen fra 2013.

Folkeskolereformen var en fejl. Jeg skal ikke gå i detaljer, men blot nævne længere skoledage, ”understøttende undervisning” og lektiecafé som åbenlyse fejltrin. Allerede dengang forudsagde jeg reformens fejl. Forenklet sagt blev det en folkeskole, der skabte frustration og forvirring blandt ledelse, lærere og elever.

I mange kommuner, Viborg inklusiv, er man heldigvis godt i gang med at rulle reformen tilbage. For landspolitisk har man for længst indset fejlene, efterhånden også blandt de partier, der var de mest højtråbende fortalere for reformens mere ”flydende” rammer. Man påstod at skabe en mere fri skoledag, men gjorde det modsatte ved at tage forberedelsestiden fra lærerne og fratage dem deres professionelle dømmekraft (og motivation?) med ydre krav.

Undervisning er i forvejen en kompleks opgave. Det er ikke nye koordineringsopgaver og unødige krav, der sü at sige ligger udenfor de normale fagtimer (jf.  folkeskolereformens fejl samt elevplanerne fra 2006), der er brug for, men tvÌrtimod en forsimplet skoledag til fordel for mere kvalitet i kerneopgaven; elevernes trivsel og lÌring.

Jeg tror på, at den variation, der skal være i undervisningen, det hensyn, der skal være til forskellige læringsstile, den undervisningsdifferentiering, der skal være for forskellige elevtyper, og de ture ud af huset, der hører til den spændende skolegang, i højere grad sker indenfor den ”normale” skoledags rammer, og at disse bedst planlægges lokalt af ledelse og lærere.

Jeg tror pĂĽ, at der er mest lyst og lĂŚring hos eleverne, hvis skoleledelse og lĂŚrere fĂĽr rammer og ro til at drive skole. Det er vel ikke meget anderledes end det overskud, den energi, den motivation, der krĂŚves for at lykkes i alle mulige andre jobs?

Det centrale i god undervisning er lærer-elev-relationen. Derfor skal der være overskud hos lærerne og overskuelighed hos eleverne, så de oplever et skoleforløb uden mistrivsel, mobning og manglende læring. I klasserummet trækker du som lærer på både lærerprofessionen og lærerpersonligheden. Begge bliver ofte underkendt. Hvor ofte hører vi ikke om eller husker ”den bedste lærer” fra egen skoletid? Den slags lærere, der gjorde den afgørende forskel fagligt eller socialt. Disse er folkeskolen stadig fuld af, men de skal have forudsætningerne for at folde sig fuldt ud.

Der har allerede været flere velmenende forslag på folkeskolens vegne i valgkampen. Venstres spidskandidat foreslår ”profillinjer i overbygningen”, sågar hvis det foregår ”på en anden skole end elevens egen skole”, og Socialdemokratiets spidskandidat har en række øvrige forslag, bl.a. at alle skal have ret til lejrskole. Jeg er ikke spidskandidat, men foreslår… intet! Rul folkeskolereformen tilbage, og vær varsom med at belemre skolerne med nye tiltag eller ”vi ved bedst”-tanker om, at alle partout skal på lejrskole. Selvfølgelig lyder det da godt, og jeg ser gerne, at alle kommer på lejrskole. Men faldende børnetal udfordrer allerede skoleområdet økonomisk, så hvad nu hvis skolebestyrelse og ledelse ude på skolerne synes, ressourcerne netop nu bruges bedre på f.eks. indkøb af nye bøger, to-lærer-ordninger eller andet, der er vigtigere for at løse kerneopgaven med kvalitet?

Måske det mest visionære på vegne af folkeskolen er at lade ledelse og lærere have visionerne, og dermed frisætte den professionelle dømmekraft og personlige drivkraft til selv at træffe beslutningerne dér, hvor de skal virke i hverdagen: tættest på børnene! Det flugter for øvrigt fuldstændigt med Viborg lærerkreds´ egne ønsker: ”At have tillid til de fagprofessionelle” og ”at minimere centrale indsatser og tiltag.”

Süledes skal byrüdet groft sagt koncentrere sig om to ting: 1) At fü skabt en skolestruktur og tildelingsmodel, der bedst muligt kanaliserer flest mulige økonomiske ressourcer ud til de mennesker, der driver skolen 2) At understøtte ledelse og lÌreres muligheder for at udføre god undervisning til gavn for den enkelte elevs trivsel og lÌring. Derfor min mÌrkesag, mit mantra: Folkeskolen skal forsimples, ikke forvirres!

 

 

 

 

 

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN