28. maj 2022

Randers Kommune

Udvalgsformanden på afveje?

I lørdagsudgaven af Amtsvisen er der en artikel om den tidligere direktørbolig på Dronningborg Boulevard.

Artiklen  beskriver korrekt hvad der blev besluttet på mødet i Miljø og Teknik Udvalget hvor det, med et snævert flertal, blev besluttet at den faldefærdige ville kan nedrives. 

Hvad der derimod går galt er formanden for udvalget, Frank Nørgaards udlægning af brugen af stedfortrædere til udvalgsmøderne. 

Når Anker Boje meldte afbud, og i stedet blev afløst af Henrik Leth, skyldes det et møde om beskyttelse drikkevandet – et møde der er indkaldt af selvsamme Miljø og Teknik forvaltning som Frank Nørgaard er formand for. 

Anker Boje der til daglig arbejder med drikkevand, skulle naturligvis deltage i dette møde. 

Årsagen til afbudet er IKKE begrundet i et lemfældigt forfald, men om en opgave  af høj prioritet for socialdemokraterne.

I øvrigt skal Frank Nørgaard eller andre udvalgsformand ikke blande sig i partiernes udpegninger af stedfortrædere eller medlemmer til de enkelte udvalg.  Når Henrik Leth deltager som stedfortræder i Miljø og Teknikudvalget skyldes det kalenderen, kvalifikationer og interesse.

Anker Boje, byrådet (S)

Henrik Leth, byrådet (S)

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN