26. maj 2022

Randers Kommune

Sammen om mere natur i Randers 

Overdrev
Et af de få frodige overdrev i Randers Kommune. Ellers kniber det med levesteder for de truede fugle, insekter, dyr og planter.

Vi står i en biodiversitetskrise, hvor naturen og dermed variationen i dyre- og planteliv er presset. Den seneste danske oversigt over truede arter, den såkaldte ”Rødliste”, viser en alarmerende udvikling. Mere end 4400 danske arter af planter og dyr er nu ”rødlistede” og 1844 heraf anses for direkte truede. At så mange arter er i fare for at forsvinde på kortere eller længere sigt skyldes, at arternes levesteder forsvinder eller er i en dårlig naturtilstand.

Indsatser for arterne skal derfor ske ved at lave flere levesteder og forbedre de eksisterende. 

Mere natur. Og mere vild natur.

At der er enten mange eller få rødlistede arter i en given kommune er ikke udtryk for hverken god eller dårlig naturforvaltning: At der er mange rødlistede arter i en kommune kan netop være udtryk for, at der faktisk endnu er levesteder for disse arter. Mens et lavt antal rødlistede arter i en kommune omvendt kan være udtryk for, at der ikke længere er levesteder for rødlistede arter. Indsatser for de truede arter må imidlertid naturligvis ske med udgangspunkt i, hvor de endnu forekommer. Og her har kommunerne mulighed for at gøre en kæmpe forskel.

Fokus på naturen i Randers Kommune 

Herunder konkrete planer og budget til i den kommende valgperiode til indsatser for de rødlistede arter, som forekommer i kommunen, ved at genskabe og give plads til deres levesteder.

I Randers kommune forekommer 11 ”Kritisk truede”, 29 ”Truede” og 54 ”sårbare” arter, herunder tørveviol, pungmejse, damflagermus og isfugl.

Byrådet i Randers Kommune skal tage ansvar for at vende udviklingen for vores natur, og de rødlistede arter som er registreret. 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN