25. maj 2022

Randers Kommune

Samarbejde om erhvervsudvikling – det gavner os alle!

Jeg snakker ofte med investorer som ønsker at investere og udvikle deres virksomheder i Randers kommune. Der er både positive historier, men også sager hvor vi som kommune simpelthen sidder på vores hænder, og det sker faktisk at virksomhederne vælger os fra og kigger mod andre kommuner.

Det har vi på ingen måde råd til, og vi skal gøre alt hvad vi kan for at forhindre dette.

Skal vi finansiere vores ønskede vækst og velfærd, er det her en stor del af løsningen ligger.

Tilflyttende virksomheder tiltrækker arbejdskraft, hvilket både generere skatteindtægter og nye borgere i kommunen.

Konkrete eksempler på dette:

  • På Aarhusvej, overfor butikkerne på Marsvej, ligger der en meget nedslidt bygning på en stor erhvervsgrund. Investoren har en national kunde klar som ønsker at bygge et stort værksted/butik. Kommunen forhaler processen da man ønsker en større plan for hele området.

Selvfølgelig giver det mening at planlægge for hele området, men vi skal blive bedre til at vende det om. Et flot nyt projekt kan være med til at tiltrække flere virksomheder så hele området udvikles.

  • På Vermundsvej, i den nederst del af Kristrup, ligger der en gammel materialegård, som er meget forfalden. En investor har siden 2019 ønsket at bygge beboelse på grunden, hvilket vil være til gavn for hele området. Bebyggelsesgrad under 40% så området stadig fremstår åbent og imødekommende. Gamle vejbyggelinjer har forhalet denne proces, men politisk enighed om vejføring i området vil fjerne disse, og dermed kunne en ny lokalplan laves.

Det er ikke altid sagsbehandlingen ved embedsmændene, som tager tid. Vi politikere er også en del af problemet. Enighed om udvikling må være målet.

  • På den store grund overfor Netto i Hornbæk, ønsker en investor at bygge rækkehuse. Kommunen ønsker et regnvandsbassin på grunden. Grunden er 40.000m2 stor, så der er rigelig plads til de 11 ønskede rækkehuse og et stort regnvandsbassin. Investoren er villig til at give kommunen den del som skal bruges til regnvandsbassinet, mod at han må opføre sine huse.

Blot endnu et eksempel på, at der er gode kræfter, som ønsker udvikling og er villig til at bruge mange penge på Randers – lad os da hjælpe og støtte dem.

Jeg går til valg på, at vi skal blive bedre til, at kommunikerer med interesserede investorer. Vi skal blive bedre og hurtigere til, at klare sagsbehandlingen. Vi skal blive bedre til at blive enige politisk – investorer bryder sig ikke om rod i byrådet. Vi skal være en tiltrækkende erhvervskommune.

 

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN