26. maj 2022

Randers Kommune

Mere fokus på klima og miljø

Bynær natur i form af Oksbæk ved Gl. Hobrovej: Både når det gælder miljø og klimaet er det vigtigt med fokus på naturområderne

Tidens vigtige dagsordener skal have mere politisk fokus i fremtiden.

Ved at ændre på opgaverne for de politiske udvalg kan indsatsen for de højaktuelle klimabeslutninger få større politisk opmærksomhed og måske også opnå større handlekraft.

Det samme gælder miljøet og biodiversiteten, som i høj grad fortjener at blive løftet, også i Randers Kommune.

Udvalgsstrukturen

Mit forslag er at lægge den politiske behandling af teknik, byggeri, vejanlæg og lignende sammen med de øvrige opgaver i Udviklingsudvalget. 

I dag foregår der en del dobbelt sagsbehandling. Typisk behandles en sag først i Udviklingsudvalget, for efterfølgende at blive videresendt til endnu en politisk behandling i Miljø og Teknik Udvalget.

Et Klima og Miljø udvalg

En god måde at give Randers Kommune mere pondus i vores bestræbelser på at nedbringe CO2-udslippet og øge biodiversiteten kunne være at oprette et Klima og Miljø udvalg, som skal arbejde på lige fod med de øvrige udvalg som fx. Omsorg, Beskæftigelses og Landdistrikts Udvalgene.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN