26. maj 2022

Randers Kommune

KV21: Klar til 4 år mere!

Henrik Leth
Henrik Leth er klar til 4 år mere og til sammen med det øvrige byråd at skabe resultater for Randers Kommune.

Efter mine mange år i fagbevægelsen er jeg vant til at samarbejde. Jeg vil glæde mig til at bruge mine erfaringer og evner til fortsat at arbejde med disse emner, der gavner miljøet og det enkelte menneske.

Byrådsarbejde der gi’r mening!
Det har været fantastisk lærerigt at være med til at påvirke udviklingen i byerne og på landet i Randers Kommune. Faktisk har det være så spændende, at jeg er klar til 4 år mere!

Hvem er jeg så, og hvad får man, hvis man stemmer på mig?

Jo, jeg stiller op for Socialdemokratiet, og jeg er naturligvis enig i, og stolt af vores partiprogram.

Du kan være sikker på, at hvis jeg bliver valgt for en ny periode, vil jeg fortsat yde en stor indsats for vores fællesskab og kommune. Kort sagt vil jeg gøre en forskel!

Som byrådsmedlem byder jeg ind med mange erfaringer fra et liv med fagligt og politisk arbejde. Jeg brænder for at bidrage med gode beslutninger, der kan gavne vores byer og borgere i kommunen.

Arbejdsmarked og uddannelse hele livet
Jeg ved, at uddannelse og opkvalificering er meget vigtigt, både for samfundet og for det enkelte menneske. Jeg vil fortsat arbejde for en god og lige folkeskole for alle. Jeg går også ind for solide ungdomsuddannelser, der giver mening, og hvor teori og praktik vægtes lige højt. Endelig vil jeg arbejde for, at man som menneske kan komme videre via efteruddannelser. Og har man valgt forkert på jobmarkedet – eller er man blevet syg – skal det være muligt at få hjælp til at tage en anden uddannelse og komme godt videre i sit liv.

Omsorg og ældre
Det har været meget lærerigt at arbejde sammen med mine gode byrådskollegaer i Omsorgsudvalget. Da jeg er mere til praktik end til teori, har jeg besøgt mange af vores plejecentre. Hver eneste gang har jeg mødt engagerede medarbejdere, som bestemt fortjener en større anerkendelse, end de hidtil har fået. Sagerne om omsorgssvigt tager jeg skarp afstand fra. Løsningen er ikke udskældning. I stedet er der brug for at gøre området mere attraktivt – både indholdsmæssigt og lønmæssigt – så flere søger uddannelserne. Derudover skal vores nuværende omsorgsansatte opkvalificeres til at håndtere det stadigtstigende antal ældre med demens og andre alvorlige sygdomme.

Lad Gudenåen løbe frit
Randers og Gudenåen hænger sammen. Gudenåen er en af mine helt store mærkesager. Sammen med mange engagerede og flittige ildsjæle arbejder jeg for, at miljøet og biodiversiteten i åen forbedres.

Her skal vi have fjernet opstemningen ved Tange – en fritløbendeGudenå er et must!

Udover at spærringen ved Tange spærrer for fiskenes fri vandring, betyder opstemningen også, at vandkvaliteten i Gudenåen forringes. Eksempelvis resulterer opvarmningen af vandet i den opstemmede del af åen, at uønskede vandplanter stortrives.

Fra EU’s side er der opstillet målsætninger for vores vandløb. Jeg mener, at disse målsætninger som minimum skal overholdes. Vi er kommet godt i gang, men der mangler stadig meget.

Vores fælles miljø
Det har altid være meget vigtigt for mig, at vores miljø har det godt. Jeg må erkende, at det tidligere var vandmiljøet, jeg tænkte mest på, men det hele hænger jo sammen. Rent vand er ikke en mulighed, hvis bonden gøder for meget eller forkert. Og sprøjtemidler vil jeg helst helt af med. Alle sammen. Og vi skal under ingen omstændigheder have sprøjtemidler ned i vores grundvand og dermed i det vand, vi drikker.

Tingene hænger sammen – derfor ønsker jeg også, at der vælges økologisk, når kommunen og institutionerne køber ind. Så bliver flere landmænd fristet til at omlægge, så stiger udbuddet, og så falder priserne.

Økologi medører også bedre dyrevelfærd, for her stilles der skrappere krav til, hvordan fx økologiske høns og svin skal behandles. Det prioriterer jeg også.

Verdensmålene
Naturligvis går jeg også ind for genbrug og bæredygtighed. Både fordi der er mange arbejdspladser i de teknologier, der indgår i bæredygtighed – vindkraft fx – men også fordi det er vigtigt, at vi reducerer mængden af affald og passer bedre på jordens ressourcer.

Lyngen blomstre: Naturen skal have mere plads i Randers Kommune

DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN