26. maj 2022

Randers Kommune

Forskønnelse og opgradering af bygningsmassen

På billederne her ser I Helstedgaard. Det er en af alt for mange forsømte og dårlige ejendomme i vores kommune. En forsømt ejendom påvirker hele det lokalområde, den ligger i. Naboejendommene bliver sværere at omsætte, og særligt i de små landsbyer kommer man hurtigt ind i en ond spiral, hvor det bliver meget svært at tiltrække nye borgere. Samtidig er de forsømte ejendomme guf for ”Låsby-Svendsen” typer, der lejer ud til folk, som ikke kan bidrage positivt til lokalsamfund og kommunekasse.

Derfor vil jeg arbejde for, at vi får gang i de kommunale puljer til nedrivning af forsømte ejendomme i landområderne igen. Det er ren win-win for kommunen, hvis den går mere aktivt til værks i forskønnelsen af landsbyerne og måske ligefrem går ind og opkøber ejendomme til nedrivning. Det vil øge bosætningen og give en mere robust befolkningssammensætning – og dermed på længere sigt give mere robuste landsbyer, hvor udvikling kan blive fremtiden frem for afvikling. Ligeledes skal ethvert privat initiativ til forskønnelse eller renovering hilses velkomment og hjælpes på vej af administrationen.

Et andet virkemiddel på veje mod mere robuste landsbyer er nye udstykninger. Her kan man godt udvise mere mod, og ikke absolut vente på, at den allersidste grund i forrige udstykning er solgt, før man tager hul på den næste. Der skal helst være gang i byggeriet hele tiden, så eventuelle grundkøbere får et indtryk af aktivitet og udvikling. Endelig skal private initiativer til udstykning og bosætning ikke mødes af automatreaktioner fra forvaltningen med henvisning til byggelinjer, prioritering og planlov. De skal hjælpes videre hen mod en fornuftig løsning og gives de nødvendige tilladelser og dispensationer, hvor det er rimeligt.

NB: Helstedgaards renovering har ladet vente på sig, men det sidste jeg har hørt, er at det går i gang meget snart. Og så vil jeg sige tak til bygherren for at få lov til at stille banneret op. – Forfatter, for mutter og for Randers – stem på Jens Bach.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN