28. maj 2022

Randers Kommune

Folkeskolen som førstevalg

For mig, og for Dansk Folkeparti skal folkeskolen være børnefamiliernes førstevalg, derfor ærgrede det mig, da jeg i løbet af sommeren fik kendskab til ”elevflugt” fra en af kommunens folkeskoler.

Jeg blev spurgt om ikke der indsamles viden om årsager til fravalg eller flytning. Det gjorde der ikke, selv om ”forvaltningen har formidlet den politiske forventning herom til skolelederne” som der blandt andet stod i svaret!

Derfor fremsendte jeg i august et beslutningsforslag til Skole- og Uddannelsesudvalget med to punkter.
https://dagsordener.randers.dk/vis?id=2bc0ef75-9e2d-47f8-93c5-9c1701da4eb2

  1. at der ved fravalg af distriktsskolen indhentes oplysninger fra forældrene om årsagen til fravalget, og
  2. at disse oplysninger tilgår skole- og uddannelsesudvalget og byrådet med passende interval.

Begge punkter blev enstemmig godkendt i udvalget den 30. september, og der er nu udarbejdet et spørgeskema som fremover skal tilbydes forældre som, vælger andre skoletilbud end distriktsskolen. Dermed får vi bedre mulighed for at reagere på fakta inden det bliver et kæmpe problem for skolen, og inden ”rygtebørsen” får startet en kædereaktion.

 

Frank Nørgaard
Byrådsmedlem og kandidat for Dansk Folkeparti, Randers Kommune


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN