26. maj 2022

Randers Kommune

Fokus på handicapområdet!

Billedet viser Karina Hjorth i kørestol på en handicapvenlig sti i naturen.I Enhedslisten Randers mener vi, der skal tænkes i helhedsløsninger, når vi taler om handicapområdet, så vi alle kan deltage aktivt i samfundet og leve et liv med alt, hvad det indebærer af familie, uddannelse, arbejde, fritidsinteresser m.m., uden at det altid kun handler om, at man skal kæmpe for at få den hjælp, man har brug for/ret til enten til sig selv eller en pårørende. Det handler ikke bare om livskvalitet, men om at få en hverdag til at fungere.

Generelt skal der tænkes helt anderledes på det samlede handicapområde, end man gør i dag. Man skal se det enkelte menneske, man skal lytte til borgernes behov og især følge anbefalingerne fra det sundhedspersonale, der kender borgerne bedst. Det gælder både, når det drejer sig om hjælperordninger, ledsageordninger, hjælpemidler, skole, transport m.m.


Lyt til dem, der ved noget!

Vi ser gerne et større tværfagligt og tværpolitisk samarbejde med f.eks. lokale handicaporganisationer og bevægelsen 10.000 Stemmer (på landsplan kendt som #1MillionStemmer).

Vi er også nødt til at skele til arbejdsområdet, da der er et klart overlap mellem dette og handicapområdet, når man kigger på den gruppe af mennesker, der hænger fast i kontanthjælpssystemet eller befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Først og fremmest gælder det om at få nedsat sagsbehandlingstiderne, ligesom vi skal have fokus på individuelle løsninger. Måske er det på længere sigt løsningen at flytte handicapområdet væk fra kommunerne, men den grundlæggende reform skal komme fra Christiansborg. Derved kan vi også sikre retssikkerheden på området og give folk tryghed, så de ved, at uanset hvor i landet de bor, så har de samme rettigheder og samme muligheder.

Indtil det sker må vi lokalt arbejde for at give personer med handicap og deres pårørende de bedst mulige vilkår.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN