21. maj 2022

Randers Kommune

De svageste borgere betaler for budgetflertallets naturfjendske boligdrømme

Hvis du af og til oplever, at kommunens service- og velfærdsydelser er bemærkelsesværdigt dårlige, så har du ret. For kommunens servicebeløb pr. indbygger er lavere end gennemsnittet i Danmark – kunstigt holdt nede af budgetflertallets løbende opsparing til prestigebyggerier i potentiel natur og forældede støtte til bil-industrien.

De syge og svage (og serviceområderne generelt) betaler for budgetflertallets naturfjendske boligbyggedrømme i de lavtliggende flod- og fjordarealer. Nedskæringsflertallets planer om at plastre fraflyttede havnearealer til med boliger lige til vandkanten i Danmarks eneste og unikke flod-fjord overgang betyder, at kommunens “serviceramme” holdes kunstigt nede. Ellers er der ganske enkelt ikke råd.   

Pt. er det især det naturfjendske boligbyggeri i flod-fjordovergangen, som betales af dagens svageste og fattigste borgere. I stedet for at give os og kommende generationer naturen tilbage langs floden / fjorden efterhånden som havnearealerne fraflyttes – så betaler de svageste for boligbyggerier til vandkanten i det potentielle unikke naturområde.

Hvis byudviklingen i stedet for foregik i andre – mere højtliggende områder væk fra vores i Danmark unikke og eneste flod-fjord overgang, så kunne servicerammen hæves og borgerne i Randers kunne nærme sig landsgennemsnittet i kommunalt servicebudget.

Da den klimabelastende klimabro er sammenkædet med vandkants-byggeriet, så er problemet faktisk langt større – for dermed betaler byens svageste borgere også for de forældede borgerlige støtteprojekter til bilindustrien, og de besynderlige utidssvarende forestillinger om, at flere biler, flere veje og mere beton gavner i kampen for klimaet og det nødvendige bæredygtige samfund…

Enhedslisten er imod den kunstigt lave serviceramme i Randers Kommune. Og imod budgetflertallets model, hvor man i stedet for at forhøje servicerammen kynisk lader borgere med behov for serviceydelser betale for naturfjendsk boligbyggeri til vandkanten af vores og fremtidens generationers flod og fjord.  


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN