26. maj 2022

Randers Kommune

Dansk Folkeparti indgår historisk budget

Dansk Folkeparti har natten til fredag, indgået i et budgetforlig med markante DF politiske aftryk.

Vi var på forhånd konstruktive, og samarbejdsvillige for at finde gode løsninger.

I hovedpunkter kan nævnes:

Minimumsnormeringer på børneområdet

Tolærerordninger i folkeskolen, kr. 6.000.000 over to år

Efter-videreuddannelse af lærere, kr. 4.000.000 over to år

100% demografi på ældreområdet, kr. 116.000.000 over fire år

”Klippekort”, kr. 5.000.000 i 2022 – vi kæmper også næste år!

Besparelser på kr. 9.000.000 på flygtninge og migranter

Randers Regnskov, kr. 3.500.000 over to år

Byggesagsbehandling, kr. 4.000.000 over to år

Højsletvej udvides, 5.000.000 over to år – cykelsti kommer senere – det holder vi fast i!

Ringboulevarden, yderligere kr. 10.000.000

Veteraner tilføres midler udover de allerede budgetterede midler fra forrige budget.

Etablering af hjælp til børn i sorg

SAM-foreningen reddes

Selvhjælp Randers tilføres midler

Den Blå Paraply tilføres midler

Krisecenteret tilføres midler

Familiehuset + PREP bevares

Tilbud til børn med overvægtsproblemer bevares

-og mange flere foreninger som bidrager stort til en bedre kommune, bliver videreført med tilskud i budgettet – Listen er ikke fyldestgørende – se budgetmaterialet her https://presscloud.com/file/63/630536161337802/Budgetaftale_2022_og_overslagsene_2023-2025.pdf

Dansk Folkeparti takker alle for gode forhandlinger!

Vi er stolte, glade og en smule trætte, men vi stopper aldrig vores kamp for danskerne og danske værdier!

Dansk folkeparti siger hvad vi mener og mener hvad vi siger!


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN