26. maj 2022

Næstved Kommune

Vi har styr på økonomien

I Sjællandske (25.10.) tegner Rune Kristensen (K) et billede af, at der går dårligt i Næstved kommune. Argumenterne holder ikke.

At sætte kommunens gæld på godt 713 mio. kr op overfor kommunens kassebeholdning på ca. 500 mio. kr. er jo misvisende. En kommune kan ikke optage lån og stifte gæld til den løbende drift af skoler, dagpasning, ældrepleje mv. Der kan kun optages lån til anlæg og investeringer (bl.a. køb af goder som jord, bygninger, anlæg). Gælden modsvares derfor af aktiver. En familie har da ikke nødvendigvis dårlig økonomi, fordi den har en husgæld på 1 mio. kr. og kun kontanter i banken og evt. værdipapirer for 100.000 kr. Husets værdi må da med i regnestykket som et aktiv. Kommunens gæld er i øvrigt faldet med godt 200 mio. kr i perioden 2016-2020.

At kommunen nu får højere statsligt tilskud i forbindelse med udligningsreformen har ikke – som det påstås – noget at gøre med, kommunens borgere er blevet fattigere. Det større tilskud skyldes, at et bredt flertal i folketinget (S, V, RV, SF og Alt) i maj 2020 blev enige om et opdateret udligningssystem, som mere præcist udligner forskelle i de enkelte kommuners udgiftsbehov.

Den gennemsnitlige disponible indkomst (efter skat, renteudgifter) i snit pr. borger over 14 år er steget fra 213.168 kr. (2016) til 231.004 kr. (2019), jf. Statistikbanken.dk. En stigning på godt 8,4%.  Forbrugerpriserne er i samme periode steget med 2,9%. Der har derfor været realvækst i de disponible indkomster. Borgerne er ikke blevet fattigere.

Christian v. Benzon

Jurist

Byrådskandidat (S)

Mikkelhøj 84

Karrebæk


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN