26. maj 2022

Næstved Kommune

Løsgænger – hvorfor nu det og hvad så?

Som det har været omtalt i Sjællandske for et par uger siden, så er jeg blevet løsgænger. Baggrunden er, at jeg på opstillingsmødet i Enhedslisten fik et mistillidsvotum på afdelingsmødet, og at jeg dermed opfatter, at jeg ikke længere kan repræsentere Enhedslisten i Næstved Byråd.

Dette på trods af, at jeg efter min optagelse, har lavet politiske aftaler med andre partier i byrådet, der klart er Enhedslisten politik. Jeg har derfor valgt at blive løsgænger. Den politik jeg vil forfølge i resten af valgsperioden bliver ikke anderledes en den jeg har ført hidtil

– Tilførsel af så mange økonomiske, og dermed personalemæssige ressourcer som muligt til skoler, omsorg og dagpleje,

– Fremme af bæredygtige projekter indenfor miljø, byudvikling og naturpleje og støtte til projekter, der fortrænger CO2 belastende teknologier og praksiser til fordel for CO2 neutrale eller CO2 begrænsende teknologier og praksiser.

Jeg har samtidig valgt ikke at tilslutte mig nogle af de andre partigrupperinger i byrådet, på tords af at flere har tilbud dette. Jeg er valgt som det 31. mandat i byrådet, og valgt på stemmerne i det valgforbund som Enhedslisten, Radikale Vestre, Kristlig Folkeparti og fire borgerlister indgik ifm. kommunalvalget i 2017, og som jeg selv var en af arkitekterne bag.

De flest af de stemmer, som har valgt mig ind byrådet kommer ikke fra Enhedslisten, men fra de seks grupper, som ikke omfatter Enhedslisten. I respekt for disse vælgere vil jeg ikke tilknytte mig nogen af de partier, der pt. er repræsenteret i Næstved Byråd.

Jeg har planer om at fortsætte i kommunalpolitik. Jeg er god til at skabe kompromisser og resultater og samarbejder godt med den gruppe byrådsmedlemmer, Helge Adam fra de konservative omtaler som »det røde kabinet«. Hvordan og i hvilke rammer jeg kommer til at opstille til kommunalvalget i år er endnu uafklaret, men jeg arbejder på sagen.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN