26. maj 2022

Næstved Kommune

Holder juraen i beskyldningerne om regnskabsfusk i Arena Næstved?

En kommentar til beskyldninger om fusk i regnskaber og med brug af støttekroner, som Rune Kristensen (K) og Githa Nelander (NB) rejser mod Arena Næstved:

For det første: En kommune må godt i eget regi til gavn og glæde for borgere drive og bekoste kulturelle aktiviteter i form af koncerter, teaterforestillinger, idræt, kunstudstillinger, forfatteroplæsninger m.m. – også mod at publikum betaler entré. Blot skal det ske uden profit for øje. Grønnegades Kulturcenter er et eksempel på, at Næstved Kommune i eget regi – helt lovligt – tilbyder bl.a. koncerter og stand-up shows til borgerne mod betaling.

For det andet: Det er et længe anerkendt kommunalretligt princip, at det, en kommune godt må drive og bekoste i eget regi, må den også give støtte til at få andre til at gøre. Kommunen kan lovligt give støtte til, at Arena Næstved laver kulturelle arrangementer for borgere mod betaling af entré i sammen udstrækning, som kommunen selv kan og må. I partnerskabsaftalen fra 2018 mellem Næstved Kommune og Arena Næstved er det i øvrigt forudsat, at arenaen årligt afholder 10-15 kulturevents med 1.500-5.000 tilskuere og 10-15 store sportsbegivenheder ligeledes med 1.500-5.000 tilskuere.

For det tredje: Arena Næstved er ejet og drevet af en selvejende institution, og skal ikke udbetale udbytte til nogen. Ifølge vedtægterne for Arena Næstved, der er godkendt af Byrådet 20.12.2016, har den selvejende institution til formål ”at drive Arena Næstved med tilhørende servicearealer til sport, idræt, motion, kulturelle og almennyttige formål ud fra fornuftige forretningsmæssige principper”. Et overskud bliver i institutionen og bruges til at opfylde dens formål.  Arenaen er ikke skabt for at genere overskud til den selvejende institution, har derfor ikke noget profitformål (ikke noget kommercielt formål).

Derfor: Arena Næstved driver kulturaktiviteter, som Næstved Kommune selv – såvel i form som indhold – kunne drive og bekoste i eget regi. Kommunen ses ikke at have givet støtte til kulturtilbud, som falder uden for, hvad en kommune efter juraen må støtte, også selv om publikum betaler for oplevelsen. Det er  svært at se, at Arena Næstved skulle have gjort sig skyldig i de påståede brud på regnskabsregler om opdeling af Arenaens virksomhed i en kommerciel og en ikke-kommerciel del al den stund, Arenaen jo ikke har nogen kommerciel virksomhed.  Kommunen ses da heller ikke at have svigtet sit tilsyn.I øvrigt bliver såvel budgettet som årsregnskaber fremlagt til godkendelse i byrådets kulturudvalg, hvor i øvrigt Githa Nelander er medlem.

Christian von Benzon

Jurist

Byrådskandidat (S)

Mikkelhøj 84

Karrebæk

 

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN