26. maj 2022

Næstved Kommune

Det er faktisk en god idé med den gasledning

Etablering af en gasledning fra det nye natugastransmisionsanlæg – ved Everdrup og til Nakskov er i høring. Formålet med ledningen er at sukkerfabrikken i Nakskov kan erstatte stenkul med naturgas, der er meget mindre CO2 forurenende end stenkul.

Samtidig planlægger man på Lolland og Falster, at etablere biogasanlæg der kan tilkobles gasledningen. I den anledning bør man opfordret sukkerfabrikken i Nakskov til etablerer et tilsvarende biogasanlæg, hvor de producerer biogas på resten af den pulp de har produceret sukker af.

Så har vi tre biogasanlæg der kan producere biogas og derved fortrænge naturgassen både ved produktionen af sukker i Nakskov og også når sukkerkampen ikke kører. Sende så biogas ud i naturgasnettet og fortrænge derved naturgassen. På sigt er det nødvendigt at få erstattet al naturgas med biogas, fordi naturgassen ikke er CO2 neutral.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN