26. september 2023

Underskud: Fejlen ligger ikke hos flertalsgruppen

Camilla Meyer udtaler mandag 21. juni 2021 „ Ansvaret for den fejl der er begået i sommeren 2020, og som vi alle nu må bøde for, ligger ubestrideligt på flertalsgruppen og borgmesteren!” og at jeg „er ved at løbe fra det politiske og administrative ansvar. Og dertil forsøger at tørre ansvaret af på andre.”

For det første så var underskuddet kendt siden ultimo februar. Ingen udover jeg havde stillet spørgsmålstegn ved den „falske” covid-19 forklaring der fulgte med og uden jeg var underskuddet blevet „fejet under gulvtæppet” og det var blevet en „tæt barbering” af kommunens servicebudget og kommunekassen der var kommet til at dække over fejlen i administrationen og ingen ville nogensinde have fået sandheden at kende.

Jeg „tørrer ikke ansvaret af på andre” og jeg æder heller ikke historien om at dette er én medarbejders skyld, dette ved du udmærket godt og sandheden vil komme frem når de fortrolige mødereferater engang bliver frigivet. Jeg tror at andre kendte til underskuddets rette årsag og jeg tror også at denne viden har nået den øverste ledelse i kommunen.

Jeg er heller ikke ved at „løbe fra det politiske og administrative ansvar”. Jeg har faktisk taget mit ansvar så alvorligt, at økonomiudvalget, hvor du selv sidder, blev inddraget så snart „flertallet” fik indblik i sagens alvor og rette sammenhæng. Dette var ikke „obligatorisk” i det, personalesager fra chef niveau og lavere, ikke er økonomiudvalgets område.

Du skriver også, at du er bekendt med at der i tidligere år har „været behov for budgetkorrektioner, men ALDRIG i den størrelsesorden som i 2021”. Der ser ud til at der i rigtig mange år, har været kutyme for at „nogen” i administrationen har sat et alt for lavt beløb af til beskæftigelsesområdet, i forventning om at man kunne gøre det „billigere” end hvad staten mente og tildelte os i den fulde finansiering, men at gøre det i budgettet og på den måde bruge pengene på forhånd er om end ikke ulovligt, så i hvert fald dårlig regnskabspraksis.

Du har selv været med til at accepterer denne praksis i mange år, men i 2021 bliver det opdaget fordi covid-19 pandemien gør, at vi skal bruge alle pengene som er tildelt beskæftigelsesområdet, på grund af flere arbejdsløse og sygemeldte samt en eksplosiv udvikling i førtids- og seniorpensioner. At denne „dårlige” regnskabspraksis ikke er slået igennem før er rent held.

Jeg er som du, ikke imponeret over ledelsens håndtering af sagen og jeg mener Faxe kommune savner en stærk leder. Det er bare ikke dig Camilla Meyer, for du er indbegrebet af den forvaltningskultur, som administrationen har udvist på alle områder i rigtig mange år og den vil kommunens borgere og jeg ikke finde os i længere.

Jeg har stor respekt for vores medarbejderstab. Der er rigtig mange medarbejdere der gør et formidabelt arbejde og disse medarbejdere har krav på god ledelse og kan ikke være tjent med at de skal stå på mål for ledelsens „fejltagelser” og ringe forvaltning.

Borgerne er i sidste ende arbejdsgivere for den samlede administration og det må være os tilladt som folkevalgte, at kræve et højt og ærligt niveau i den daglige ledelse.

Jeg påtager mig gerne denne opgave efter næste kommunevalg, hvis det er borgernes ønske.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN