8. februar 2023

Her går det godt fru kammerherreinde

Debatindlæg af Lars Tegl Rasmussen, byrådsmedlem for Ringstedlisten

Dagbladet havde i tirsdags en glimrende artikel, hvor man redegjorde for karaktererne ved folkeskolens afgangsprøver i Ringsted sammenlignet med gennemsnittet for landets folkeskoler. Sammenligningen sætter indsatsen i Ringsteds folkeskoler i et endog meget dårligt lys:

For det første er karaktergennemsnittet på landsplan i næsten alle fag en karakter højere end gennemsnittet i Ringsted. Det betyderat folkeskolen i Ringsted er markant dårligere end landsgennemsnittet til at give eleverne de relevante kompetencer.

For det andet kan man konstatere at i perioden fra 2017 -20 er forskellen mellem gennemsnits karakteren i Ringsted og på landsplan blevet forøget. Det betyder at tendensen til at eleverne i Ringsted får dårligere karakterer end lands gennemsnittet er blevet forstærket i perioden. Det går den forkerte vej!

Summa summarum: Folkeskolen i Ringsted er ringere til at give eleverne de nødvendige kompetencer end landsgennemsnittet. Denne tendens er endog blevet forstærket de sidste år.

Når Ringstedlisten har søgt at rejsen denne relevante debat i byrådssalen, er vi nærmest blevet buhet ud af flertallet og ikke mindst skoleudvalgets formand. Vi får at vide at, man har lavet en ny strategi, hvor man taler sammen i skoleforum. Man taler godt og resultaterne skal nok komme.

Med ovennævnte resultater in mente, minder disse argumenter mig mest om den gamle sang: Her går det godt fru kammerherreinde.

Ringstedlisten mener, at det er på tide, at byrådsflertallet tager folkeskolens udfordringer seriøst og holder op med at snakke i lukkede rum.

Der er behov for at lægge en helt ny linje, hvor de enkelte skoler genvinder autonomien og ledelse, får samme frihedsgrader som de private skoler og den centrale styring både fagligt og ressourcemæssigt minimeres.

Kun sådan kan vi sikre, at ressourcerne lander der, hvor de er til gavn for udviklingen af elevernes kompetencer.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN