3. februar 2023

Hold da helt ferie!

Debatindlæg af Jan Jakobsen, Byrådsmedlem for Enhedslisten 

Midt i den dejlige sommervarme tikkede et brev ind fra Ringsted kommune. Det var et brev omkring oplysningspligt, der med bål og brand som konsekvens skulle underskrives og returneres allersenest en uge efter modtagelsen. Udskriftdatoen var 16. juli.

Det er den slags skrivelser, alle, der på en eller anden måde modtager offentlige ydelser, får tilsendt – og det gør jeg jo, når jeg er i fleksjob.

Det er for mig helt uforståeligt, at sådanne breve skal sendes ud midt i sommerferien, hvor en stor del af borgerne holder det, de fleste gør i sommerferien – nemlig ferie.

I ferien er det ikke sikkert, at man er lige så opmærksom på e-Boks eller andre digitale løsninger. Det er heller ikke sikkert, at man har en printer i baglommen på den idylliske cykeltur rundt i dejlige Dannevang – eller at man befinder sig et sted, hvor man kan være sikker på at postsystemet er tilstrækkeligt effektivt til at få et brev frem til den utålmodige kommune inden den foreskrevne uge.

Men man er altså forpligtet til at opholde sig steder, hvor man prompte kan svare på kommunens skrivelser, hvis man modtager sociale ydelser, der falder ind under oplysningspligten.

Blot for at gøre sagen lidt mere perspektivrig, så modtog jeg 2 ens breve i hver sin “forsendelse”. De var tilsyneladende ens, men hvad gør en lovlydig borger så, der nødig vil lægge sig ud med de lokale autoriteter? 

Ganske vist har vi i Ringsted et et borgerligt bystyre – endnu. Det er altid den socialistiske fløj, der får skyld for at være bureaukratiske, men med to skrivelser, der skal besvares, kunne man jo let få tanken, at de er på vej til at blive halvsocialistiske. Det ved vi jo godt langtfra er tilfældet. Det ville borgmesteren jo sikkert også betakke sig for at blive kaldt. Så vi lader den ligge dér, at borgerlige bare kan det med bureaukrati.

Så denne lovlydige borger, der jo nødig lægger sig ud med autoriteterne, har nu underskrevet og indsendt begge eksemplarer – i hver sin forsendelse. Det er jo bedst med seler og livrem i slige sager!

For mig har det ingen betydning, da jeg ikke har rejseplaner i sommerferien. Jeg bliver lidt irriteret over at skulle bruge tid på noget midt i sommerferien, der kunne være sendt ud i god tid  før eller efter ferien. Og seriøst: kunne det ikke tænkes, at nogen har den frækhed at tage afsted på ferie, selv om man modtager omhandlede ydelser?


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN