28. maj 2022

Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommune har en stærk økonomi

Vi har et meget stærkt regnskab i Ikast-Brande Kommune for 2020 med et overskud på 193,8 millioner kroner.

Et hovedpunkt i vores strategiarbejde efter sidste valg var netop, at vi ville have en ”robust økonomi”.

At vi kommer ud med et så flot resultat, er derfor resultatet af en målrettet strategi, dog også med hjælp fra udefra blandt andet i form af Coronavirussen, der har medført besparelser på mange af vores udgifter.

I det første år for dette byrådsarbejde skulle vi vedtage et budget for 2019 med besparelser på omkring 80 millioner kroner. Det gjorde et samlet byråd i fuld enighed. Så der er også truffet hårde beslutninger undervejs.

Hvordan skal vi så forstå de 193,8 millioner kroner i overskud, og hvor kommer de fra? De kommer fra ekstra Corona-tilskud fra staten på 59 millioner kroner, til blandt andet arbejdsmarkedsområdet, fra meropsparinger på 46 millioner kroner og ubrugte puljer fra vores usikkerhedsmidler på i alt 60 millioner kroner.

En kommunes regnskab er ikke som et almindeligt regnskab, hvor investeringer aktiveres og afskrives over flere år. I kommunens regnskab skal vore anlægsudgifter dækkes af vores overskud.

Vi har i år nogle af de største anlægsudgifter i mange år, faktisk de største på over 200 millioner kroner. Hele overskuddet er dermed brugt til anlægsinvesteringer til blandt andet den nye skole i Brande og masser af andre gode og nødvendige investeringer. Der står således ikke 193 mio. ubrugte kroner på kontoen.

Vi har også en god kassebeholdning på næsten 240 millioner kroner, mod 118 ved start 2020, og det skyldes, at vi på grund af coronasituationen fik lov til ekstraordinært at låne til at fremrykke vore investeringer i 2021 til 2020. Det har dog også medført, at vores gæld er vokset, så vi har en større afdragsbyrde i de kommende år.

Vi har således alt i alt en robust økonomi, som vores økonomiske politik også lægger op til. Vi skal være ansvarlige og bruge vores penge på en fornuftig måde. Vi har sat vores besparelser ned i dette års budget, og vi holder fast i en ansvarlig økonomisk linje, hvor de borgerlige partier ikke ønsker at ende i uansvarlige tilstande, hvor vi er ligeglade med gæld og bare sætter forbruget op, og sætter den robuste økonomi på spil.

Vil vi holde fast i en god velfærd i mange år, skal vi også passe på pengene og bruge dem på en fornuftig måde. Det er fortsat vigtigt, at vi kan spare på nogle områder, da der er masser af andre områder, hvor vi ønsker udvidelser og nye penge, og det lægger den økonomiske politik op til. Men alt i alt en stærk økonomi i Ikast-Brande Kommune, som vi skal fastholde også i 2022.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN