26. maj 2022

Ikast-Brande Kommune

Årets Erhvervskommune igen i 2020

Når jeg kigger tilbage på året 2020 og gerne vil finde andet end corona, der har fyldt i Ikast-Brande, så er det, at vi igen blev erhvervskommune nr. 1. Det er fortsat i frisk erindring, da hæderen blev uddelt ved december måneds start.

Det samlede byråd satte et højt ambitionsniveau for tre år siden ved denne byråds-periodes start om, at vi ville være Danmarks Erhvervs-kommune, og det har vi heldigvis kunnet leve op til. Det er vigtigt at have et mål og gerne et højt mål at gå efter, så bliver resultatet ofte også et godt resultat med en høj placering.

Æren for de 10 førstepladser på 11 år skal tilskrives medarbejderne, som gennem alle årene og også endnu længere tilbage har arbejdet med at give en god service til virksomhederne og til borgerne. En service-kultur hiver du ikke bare frem ved festlige lejligheder og siger, det er vi de bedste til. Nej, den skal der arbejdes med hver dag, og det har de ansatte overalt i kommunen arbejdet med hver dag i mere end 11 år. De personer, der bliver spurgt i undersøgelsen, møder også kommunen i mange andre sammenhænge som for eksempel daginstitutioner og skoler, og de kender formentlig også nogle, der får besøg af hjemmeplejen. Derfor spiller den tilgang, kommunens medarbejdere over alt har til Ikast-Brandes borgere, en helt afgørende betydning for, at vi fortsat kan holde en flot førsteplads. Der skal derfor lyde en stor ros for, at de ansatte har kunnet holde fast i en service minded tilgang, selv med store udfordringer gennem mange af de seneste 11 år.

Jeg møder en gang imellem en udtalelse om, at vi skulle hellere lade være med at blive erhvervskommune nummer 1 og så gøre noget mere for et andet område. Den logik forstår jeg ikke, men jeg møder den som nævnt ofte også i andre sammenhænge og i andre debatter. Fordi du er for en ting, så behøver du ikke nødvendigvis at være imod noget andet. Jeg tror ikke, det skader nogle af vores andre dele af kommunen, at vi er Danmarks Erhvervskommune. Vi bliver vurderet i 10 kategorier, og i 9 af de 10 er vi i top-10. Kun i kategorien ”Infrastruktur og transport” er vi nummer 12. Det er meget imponerende, at vi gør det så godt over så mange kategorier.

De andre 9 kategorier, hvor vi er mellem de 10 bedste kommuner i Danmark er: Overordnet vurdering af erhvervsvenlighed – arbejdskraft – uddannelse – kommunal sagsbehandling – skatter, afgifter og gebyrer – fysiske rammer – brug af private leverandører – kommunens image – information og dialog med kommunen.

De sidste to, som efter min mening er meget vigtige, nemlig ”kommunen image” og ”information og dialog med kommunen” er vi på en andenplads blandt alle landets kommuner.

At vi ligger i top med vores image og at kommunen sørger for en god dialog og information, tror jeg også har betydning for eksempel for de, der overvejer at flytte til kommunen, og som retter henvendelse til kommunen for at høre mere om mulighederne for bosætning i kommunen.

Jeg vil – i det sidste år af denne valgperiode frem mod valget tirsdag den 16. november 2021 – sammen med det øvrige byråd i Ikast-Brande kæmpe vores lille del af kampen for, at vi fortsat er Danmarks erhvervskommune, da jeg kun ser en positiv afsmitning af denne hæder. Og så håber jeg, vi får et godt 2021, hvor coronaen kommer til af fylde mindre end i 2020.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN