23. maj 2022

Haderslev Kommune

Den islandske model

I april 2019 var vi med Sundhedsudvalget pü studietur til Island. Formület med studieturen var at opnü ny viden om metoder og nye müder at gøre tingene pü i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse.

Baggrunden var Islands bemĂŚrkelsesvĂŚrdige resultater pĂĽ unges lave forbrug af alkohol og stoffer. Gevinsterne ved den islandske forebyggelsesmodel er gĂĽet verden over. Antallet af 15-16-ĂĽrige i Island, der har vĂŚret fulde inden for den sidste mĂĽned, var pĂĽ davĂŚrende tidspunkt i 2019 faldet fra 42 procent for 20 ĂĽr siden til 5 procent sidste ĂĽr. Forbruget af cigaretter og hash er faldet nĂŚsten lige sĂĽ drastisk.

Dette er sket gennem en politisk vedholdenhed pü forebyggelsesomrüdet i samarbejde med alle centrale aktører i civilsamfundet, som har bakket om omkring de konkrete indsatser.

Nogle af elementerne er bl.a. restriktioner på køb af alkohol og tobak samt fokus på familielivet og sport og fritidsaktiviteter. I Danmark er det bl.a. en udfordring for enlige mødre/fædre på kontanthjælp at bakke om at deres børn går til fritidsaktiviteter – således også i Haderslev Kommune.

Årsagen kan være forældrenes mentale helbred, deres egen situation, at de ikke selv har brugt fritidstilbud da de var børn med mere. Samtidig ønsker forældrene at deres børn får et bedre voksenliv end det de selv har. Med det som udgangspunkt har man i de sidste 3 år lavet et særligt tilbud for enlige mødre med mange deltagere.

Den islandske model har mange veje og metoder, og der er meget inspiration vi kan hente derfra. Det ønsker vi for alvor at sÌtte fokus pü nu og fremover i kommunen. VÌsentlige komponenter i den islandske model er forÌldreansvar, brug af lokale data og et tÌt samarbejde med foreningslivet via et fritidspas, som dog ogsü kendes her i Danmark. Fritidspasset giver hver familie ca. 3000 danske kr. om üret pr. barn under 18 ür til fritidsaktiviteter. Det er familierne selv, der vÌlger hvilke. Fritidspas gür hünd i hünd med forÌldrepatruljer i aften- og nattelivet a la det vi kender som Natteravnene, og ungdomsklubber samt skoler spiller alle sammen pü de samme strenge.

Lederne og medarbejderne i ungdomsklubber er specialister i det sociale og kommer ogsĂĽ ud og observerer, hvis en skole f.eks. fortĂŚller, at der er udfordringer med mobning. Der er ogsĂĽ et tĂŚt samspil med politiet.

Og som et friskt pust besøgte vi Samfés, der årligt holder en kæmpe musikfestival med de største islandske kunstnere – naturligvis stof, røg- og alkoholfri. Billetter til festivalen kan kun købes gennem de lokale ungdomsklubber. Hvis der er 300 unge i et distrikt, så får de kun 100 billetter til salg. Det skal således være eksklusivt og noget man higer efter at komme til. Vi ønsker til årets budgetforhandlinger at tage det bedste med fra den islandske model, og hjælpe de udsatte børn, og i et samarbejde med alle relevante aktører. Vi gør meget i dag, men skal vi gå i takt kræver det fælles forståelse og øremærkede midler. Vi ser på den baggrund frem til efterårets budgetforhandlinger.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN