26. maj 2022

Favrskov Kommune

Fremtiden for en ny rute 26 er alt for usikker

En bred infrastrukturaftale har set dagens lys. I Venstre er vi glade for, at en udvidelse af rute 26 mellem Aarhus og Søbyvad til motortrafikvej er blevet prioriteret, og at linjeføringen er endeligt fastlagt til at gü syd om Lading Sø. Sü langt, sü godt.

Men der er malurt i bÌgeret. Regeringens beslutning om, at anlÌgget udskydes til 2031, er stÌrkt utilfredsstillende. Inden VVM-undersøgelse, vedtagelse af anlÌgslov og byggeperioden (syv ür) er gennemført, gür der yderligere otte-ti ür. Ibrugtagning af motortrafikvejen kan først ske ca. 2040. Ja, I lÌste rigtigt: 2040. Meget vand kan nü at løbe i üen inden da.

Navnlig er der grund til at hÌfte sig ved, at den socialdemokratiske transportminister har forsømt at fü de tekniske og økonomiske undersøgelser vedrørende anlÌgget pü plads inden aftalens indgüelse. Vejdirektoratet har süledes ikke undersøgt projektet og kan derfor heller ikke stü inde for de projektforudsÌtninger, som Favrskov Kommune har lagt frem. I faktaarket til infrastrukturaftalen er der taget pÌnt store forbehold for, om projektet overhovedet kan gennemføres inden for den afsatte beløbsramme.

Sü altsü: Der er pü papiret afsat penge til en motortrafikvej, der kan tages i brug i 2040. Men ingen ved, om anlÌgsøkonomien holder, og om en ny VVM-undersøgelse vil vise noget, der kan Ìndre projektet. Andre projekter i infrastrukturaftalen er undergüet nøje undersøgelser inden vedtagelsen, men altsü ikke dette.

Venstre har forsøgt at skubbe rute 26 frem i prioriteringen, men det lykkedes ikke. Det er vi kede af pü vegne af borgerne i Hammel, Lading, Voldby og Svenstrup og pü vegne af erhvervslivet i og omkring Hammel, som skal sikres god og hurtig vejadgang til Aarhus og Viborg.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN