26. maj 2022

Favrskov Kommune

Derfor stemmer Enhedslisten Favrskov imod mobilitetsplanen

På Favrskov Kommunes byrådsmøde tirsdag den 22. juni var punkt nr. 18, ’Forslag til Mobilitetsplan, 2021-2032’.

Enhedslisten stemte imod.

På første side i mobilitetsplanen står der nemlig: ’Det er målet at infrastrukturen imødekommer den trafikale udvikling…’

Det er ikke Enhedslistens mül med en mobilitetsplan: Vores fokus er et helt andet. Det problem, Enhedslisten mener, en mobilitetsplan skal løse, er, hvordan sikrer vi folk de nødvendige transportmuligheder uden at smadre klimaet.

Det kunne man pege i retning af ved f.eks. at skrive: ’Det er målet at infrastrukturen omstruktureres, så antallet af biler på vejene mindskes til fordel for cyklisme og kollektiv transport.’

Det ER nemlig nødvendigt at reducere antallet af fossilbiler på vejene, når antallet af biler til stadighed stiger er det ikke nok, at der kommer flere el-biler. Det bekræftes af seniorkonsulent i Concito (Danmarks grønne tænketank), Henrik Gudmundsson, der i august 2020 havde et indlæg i Altinget: ’Ingen tvivl om, at elbiler er langt bedre for klimaet end fossile, ikke mindst i et Danmark med stadig mere grøn strøm. Og flere elbiler vil være et vigtigt middel. Men deres antal bør ikke ses som et mål i sig selv. Det er en reduktion af bilernes udledning, der bør være hovedmålet.’

Og derfor gĂĽr det efter Enhedslistens mening ogsĂĽ gaIt i visionen, nĂĽr der stĂĽr:

’Byrådet i Favrskov Kommune vil styrke mobiliteten i Favrskov ved at sikre et velfungerende og trafiksikkert vejnet, øge trafiksikkerheden, samt fremme kollektiv og miljøvenlig transport.’

Enhedslisten mener, at der i det mindste bør stå, at kommunen skal ’…styrke en klimavenlig mobilitet…’ og der kunne også stå at kommunen vil gøre det ’…ved at arbejde målrettet for at flytte trafikanter fra bil til cykel og kollektiv transport…’

En helt anden mulighed er at skrive, at ’Favrskov Kommune vil være den landkommune i Midtjylland, hvor der cykles mest.’

Det ville vÌre ambitiøst og ikke bare en konstatering af, hvad der bliver gjort i forvejen.

Der bør ske en større ’ligestilling’ mellem cyklister og bilister, så cykelstiprojekters relevans og prioritering vurderes overfor vejprojekter og sådan at klimabelastningen regnes med.

Der skal følges op pü det pübegyndte analysearbejde fra trafikudvalget, og laves en handleplan for hvordan tiltag mülrettet forskellige grupper, kan flytte flere trafikanter fra bil til cykler og kollektiv transport. F.eks. kan man lave forsøg med fjernarbejdspladser.

Og det hele bør ske i samarbejde med kommunens virksomheder og arbejdspladser(også de kommunale) og Favrskov Erhvervsråd. Kommunen kan også blive samarbejdskommune med Cyklistforbundet og indgå i deres kampagne ’Vi cykler til arbejde’.

Der er mange idÊer, som ikke er afprøvet endnu, og f.eks. ved vi jo endnu ikke, hvordan planen spiller sammen med det klimasamarbejde(DK 2020), som Favrskov Kommune er med i. Det skal fremgü, at planen skal evalueres i sammenhÌng med DK 2020.

Derfor stemmer Enhedslisten her i første omgang imod planen og arbejder pü at lave Ìndringsforslag i høringsperioden, som Byrüdet forhübentlig vil vÌre lydhøre overfor.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN