26. maj 2022

Billund Kommune

Så får vi en motorvej!

De fleste af os er rigtig glade for gårsdagens nyhed om, at regeringen har lavet en bred politisk aftale om bedre infrastruktur i Danmark.

Det betyder blandt andet, at der kommer en meget tiltrængt motorvej mellem Billund og Give. Den skal gå vest om Billund, og arbejdet sættes i gang i 2026. Det er foreløbigt planlagt, at motorvejen i første omgang stopper ved lufthavnen.

Det er af afgørende betydning for udviklingen af Billund Kommune, at vi har nogle gode vejforbindelser.

Diskussionen øst eller vest om Billund er nu ikke længere aktuel. Beslutningen er taget.

Uanset hvilken løsning man var til, så synes jeg, det er dejligt, at der er truffet en beslutning, så alle, ikke mindst de mange lodsejere langs linjeføringerne, kan få en afklaring.

Jeg har selv været tilhænger af en østlig linjeføring, da byudviklingen i Billund by på sigt vil blive meget begrænset med en linjeføring tæt på nyetablerede og kommende boligområder.

Som noget helt nyt skal der nu tænkes i massive støjdæmpende foranstaltninger, som samtidig ikke er beskæmmende for områdets borgere.

Jeg er til gengæld utrolig glad for, at vejen fra Karlskovkrydset til Billund Lufthavn bliver erstattet af en vestliggående motorvej – i dag kan vejen, som er den eneste hovedvej fra Give mod Billund, næsten sammenlignes med en gedesti!

Den har længe – alt for længe – været en akilleshæl, da den dagligt bruges af pendlere til og fra Billund, lufthavnsbrugere og besøgende til Billunds mange turistattraktioner.

Så det er en styrkelse generelt for kommunen, for vores erhvervsliv og ikke mindst landets 2. største lufthavn, Billund Lufthavn, at der kommer en Midtjysk Motorvej til Billund.

Jeg tillader mig alligevel at undre mig over, at den sydlige del af motorvejen, altså den såkaldte Hærvejsmotorvej helt til Haderslev, ikke er med i aftalen. Der er for det første brug for hjælp til trafikafviklingen i Trekantsområde, og derudover kommer der ingen aflastning for de turister, der kommer sydfra.

Jeg krydser fingre for, at når de først får begyndt på strækningen, så kommer den sydlige del af motorvejen også med.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN