23. maj 2022

Ballerup Kommune

BRT er et monster-kinderæg

Bus i eget spor, kort rejsetid, uhindret fremkommelighed, ingen forsinkelser. Gode venteforhold, højt serviceniveau, attraktive stiforbindelser, klimavenlig busteknologi, der er emissionsfri og støjsvag.

Det lyder næsten for godt til være sandt.

Men det kan vi se frem til, når BRT-banen mellem Tåstrup, Ballerup og Gladsaxe står færdigt.

Det er blevet en mulighed med det nye trafik forlig, der lige er vedtaget i folketinget.

Ballerup Kommune er med i førersædet, på den første BRT-bane der kommer.

Vi er en del af Hovedstadsregionen der er i vækst, det kræver nye mobilitetsløsninger.

Faktisk noget de arkitekter og politikere, allerede tænkte på, da man gik ind i moderne tider, da man anlagde Subways, metro, S-bane og masse anden kollektiv trafik

Man vidste godt, at hvis masserne skulle til storbyerne, var det den bedste måde at gøre det på, hvis det hele ikke skulle sande til. Kloge folk dengang.

Navne som Lautrupbjerg, Lautruphøj og Borupvang vil være de stoppesteder i Lautrup vi kommer til at være at bekendte med.

Det et område hvor der i dag er 20.000 der enten arbejder eller studerer.

Så bare for at slå hovedet på sømmet

Trafikalt vil stationsnær byudvikling sammen med BRT:

– Øge tilgængeligheden til erhverv, uddannelse og øvrige regionale funktioner.

– Skabe en grøn, effektiv og attraktiv mobilitet til blandt andet pendlere.

– Give et reelt, klimavenligt alternativ til bilen, hvilket vil styrke overflytningspotentialet til det samlede kollektive net, og dermed øge passagerpotentialet til den hele kollektive transport.

Fra et bymæssigt perspektiv har BRT sammen med stationsnær byudvikling potentiale til at understøtte en bæredygtig byudvikling, fremme den kommunale vækst gennem erhvervs- og boliginvesteringer, samt bidrage til omdannelse og nyt liv i udpegede områder.

Det kan også styrke lokalmiljøets kvalitet, adgangsforhold og tryghed i og omkring stationerne.

Det var meget mere ind et kinderæg, det er faktisk et monster-kinderæg.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN