30. september 2022

Karen Juul

Jeg er 69 år og har boet i Smørum i 41 år. Jeg har været medlem af Balsmoseskolens skolebestyrelse, da mine børn gik i skole i 1986-1998. Siden har jeg været aktiv i SF i Ledøje-Smørum og siden Egedal. Jeg har arbejdet som praktiserende læge i 30 år i et social udsat boligområde og er nu pensionist og af og til lægevikar.
Her er mine mærkesager, som er særligt vigtige for mig:
Klima:
Jeg vil arbejde for bedre kollektiv trafik med gode parkeringsforhold, og kommunen skal sørge for mulighed for, at der kan opsættes el-ladestandere ved togstationer og på offentlige parkeringspladser. Jeg vil også arbejde for supercykelstier, hvor man kan køre hurtigt og ikke skal køre i zig-zag – eller skal passere en bom lige før man skal op ad en stejl bakke!
Kommunens handleplan for klimatilpasning (der handler om tiltag for at minimere risiko for oversvømmelser og håndtering af vandkredsløbet) udløb i 2018, og den skal opdateres.
Cirkulær økonomi med fokus på genanvendelse skal gøres nemt for alle at følge. I Egedal skal vi renovere og ombygge frem for at bygge nyt, også med henblik på klimaforbedring. Om muligt skal der etableres reparationsværksteder, hvor defekte apparater kan repareres.
Energi:
Alle boliger skal tilbydes grøn fjernvarme, hvor det er muligt. Alternativt skal man kunne leje varmepumper ved beliggenhed langt fra fjernvarmeanlæg.
Alle kommunale køretøjer skal være eldrevne.
Miljø:
Beskyttelse af vores drikkevandsressourcer skal sikres ved, at sårbare områder omlægges til økologi, skovrejsning eller vild natur. Indførelse af forbud mod brug af pesticider af private
Vi skal så vidt muligt undgå at sælge kommunalt ejet jord. Der skal bygges flere billige, almene boliger. Ved nybyggeri skal der være god plads til grønne områder mellem boligerne.
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning):
Det skal være lettere at henvise børn til PPR mhp. undersøgelse, og der skal være én indgang til behandling af lettere, psykiske tilstande. Det skal sikres, at børn , der har brug for det, har ret til behandling og akut hjælp fra PPR. Der skal være tilbud om forældretræning for børn med ADHD.
Ældrepleje:
Ældreplejen i kommunen skal indrettes i faste teams, hvor der er udstrakt selvforvaltning. Det er ikke nødvendigvis dyrere på langt sigt, fordi det ofte er mere effektivt; der er større borgertilfredshed med, at det er de samme, få personer, der udfører omsorgsopgaverne.
Psykiatri:
Personer, der er indlagt med alvorlig, psykisk sygdom, skal under indlæggelsen have mulighed for fremskudt visitation, så en kommunal medarbejder sammen med patienten og hospitalet aftaler nødvendige tiltag efter udskrivelsen, så der kommer kontinuitet i den kommunale hjælp og støtte, både hvad angår bolig, økonomi og omsorg.
Borgere med handicap:
Alle med handicap og behov for kommunal hjælp og støtte skal mødes respektfuldt og have hurtig sagsbehandling – og referater af møder skal umiddelbart deles med borgeren. Sagsbehandlerne skal have faglighed og tid til at afgøre ansøgninger om hjælp uden unødvendig forsinkelse – de mange sager om urimelige afgørelser (som Ankestyrelsen senere omgør), er uværdige for vores kommune!


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN