26. maj 2022

Allerød Kommune

Nej til boliger på vores fodboldbaner

NEJ til boliger på vores fodboldbaner.

Nu ligger der forslag til boligbyggeri ved Sportsvej, og det er skræmmende læsning.

Alle tre forslag om boligbyggeri ved Sportsvej vil ødelægge hele den planlægning for idrætsområdet som vi har kæmpet for i rigtig mange år.

På det første bilag er skitseret, hvordan en del af AFK’s fodboldanlæg ser ud i dag.

På de næste bilag er skitseret de tre forslag til boligbyggeri ved Sportsvej.

Forslag 1
Ingen boliger på de eksisterende fodboldbaner, men boliger i “granskoven”, der ellers er reserveret til en udvidelse med yderligere fodboldbaner.

Forslag 2
Boliger på to eksisterende græsbaner. To erstatningsbaner (den ene med kunstgræs) anlægges i “granskoven”, der ellers er reserveret til en udvidelse med yderligere fodboldbaner.

Det er skønnet, at anlægsomkostningerne for projektet vil være ca. 12 mio. kr. Den afledte meromkostninger til drift er skønnet til ca. 250.000 kr. årligt.

Forslag 3
Boliger på to eksisterende græsbaner. To erstatningsbaner samt en kunstgræsbane anlægges i “granskoven”, der ellers er reserveret til en udvidelse med yderligere fodboldbaner.
Det er skønnet, at anlægsomkostningerne for projektet vil være ca. 15 mio. kr. Den afledte meromkostninger til drift er skønnet til ca. 400.000 kr. årligt.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN