23. maj 2022

Allerød Kommune

Lad os arbejde for en ny S-togsstation mellem Lynge og Lillerød

En ny S-togsstation mellem Lynge og Lillerød vil være en fantastisk mulighed for vores kommune.

Det vil gøre afstanden til tog endnu kortere for flere borgere, skabe togforbindelser til nye byer og dermed vil det blive attraktivt for endnu flere borgere at tage toget og lade bilen stå.

Vi står over for et konstant stigende pres på vejene, så ethvert tiltag, der giver alternativer til bilkøerne, må gribes.

Samtidig vil en ny linjeføring vest om Lillerød betyde, at de smukke naturområder mod Høvelte friholdes.

Den nye linjeføring skal naturligvis sammentænkes med støjafskærmning og motorvejens forlængelse. Vejstøj er sammen med stigende biltrafik et voksende samfundsproblem, der plager flere og flere borgere.

Vi mener på den baggrund, at håndtering af motorvejsforlængelse, støjbekæmpelse og en ny linjeføring er tæt forbundne kar med gode muligheder.

Vi betragter det som ikke blot realistisk, men nødvendigt og fornuftigt at investere i alle tre dele.

Jeg vil derfor tage initiativ til, at Allerød Byråd støtter op om undersøgelserne af en ny linjeføring og fastholder sin opbakning til motorvejens forlængelse og en stærkere støjbekæmpelse.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN