28. maj 2022

Aarhus Kommune

Vi er klar til at gå langt for et klimavenligt Aarhus

Aarhus har brug for klimaløsninger på transportområdet. Antallet af biler vokser, og det er ikke holdbart, når vi skal reducere vores klimaaftryk. Derfor må vi vende den udvikling, og i Enhedslisten er vi ikke i tvivl om, at det kræver, at bilerne kommer ud af midtbyen. Det vil mindske CO2-udledningen, give bedre vilkår for den grønne kollektive trafik, plads til cykler og gående og gøre byrummet langt mere grønt og levende.

For nogle virker det måske angstprovokerende og verdensfjernt at skulle tage bussen eller toget, når nu bilen er en mulighed. For andre ville det være en lettelse at kunne bevæge sig rundt i byen på cykel uden at skulle frygte for sit liv på hvert eneste gadehjørne.

Men debatten om grøn kollektiv transport tyder på, at mange århusianere er klar til at gå langt for en mere klimavenlig by. Den borgersamling, der for nylig er kommet med ni anbefalinger til grønnere kollektiv trafik i Aarhus, skriver i nærmest poetiske vendinger om positive forandringer af byrummet til fordel for klimaet. Blandt andet skriver de, at Aarhus skal have modet til at prøve ting af, være “cyklisternes paradis” og have “bedre og smukkere plads til parkerede cykler”.

Det er rigtig gode ideer, og selvom bilfri midtby ikke er på borgersamlingens liste, er spørgsmålet om alt det gode, der skal træde i stedet for bilerne, vigtigt.

Det er nemlig ikke kun et spørgsmål om at sige nej og give afkald på bilen, men også et spørgsmål om alt det, vi har mulighed for at sige ja til, når bilerne ikke er der.

En bilfri by vil give mulighed for langt bedre forhold for cyklerne og busserne. Den plads, vi ikke bruger på bilparkering, kan vi i stedet bruge på cykelstier, bedre cykelparkering og mere grøn kollektiv transport. Det vil give mulighed for en god borgerinddragende proces om, hvilke behov vi mangler at opfylde for, at den kollektive trafik og cykeltrafikken kan erstatte biltrafikken.

Uden biler i midtbyen vil byrummet være anderledes, og de fysiske forandringer vil give plads til et andet og mere levende byrum. Der vil være plads til grønne oaser, kulturarrangementer og oplevelser. Vi kunne f.eks. samle Rådhusparken og Musikhusparken til én stor park, vi kunne holde byfest på Nørre Allé eller plante lavendelblomster hele vejen ned ad Vesterbro Torv og måske endda være så heldige at se en sommerfugl.

Så kære byråd: Ville det ikke være fedt, hvis Aarhus havde flere byhaver, plads til udendørs kulturarrangementer og mere klimavenlig transport?


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN