23. maj 2022

Aarhus Kommune

Har vi de rigtige værktøjer til at bryde fødekæden til de kriminelle bander

Tryghed og Kriminalitet – har vi de rigtige værktøjer i den kommunale værktøjskasse i forhold til ungdomskriminelle grupper?

Jeg fik spørgsmålet som en af paneldeltagerne på det Konservative Landsråd.

Paneldebat på det Konservative Landsråd 18. september 2021.

Jeg mener, at meget tyder på, at vi mangler nye værktøjer til at bryde fødekæden til de voksenkriminelle bander, dvs. den gruppe-kriminalitet der starter med de helt unge i 10-14 års alderen, efterfulgt af de territoriale bander med lidt ældre børn og unge, og så de kriminelle ungdomsbander som er tættest på de voksenkriminelle bander.

Vi har de senere år set en bekymrende udvikling hvor de 10-14 årige kriminelle relativt set har overhalet de ældre grupper i antallet af mistanker og sigtelser i Aarhus – det er stærkt bekymrende!

Der er også et stort alment tryghedsaspekt i gruppekriminaliteten, som trækker tråde til chikane, vold og trusler om vold i gadebilledet.

Jeg er ikke fagmand, men vi Konservative vil gerne medvirke til både en styrket forebyggende indsats og indsatsen for at få de unge ud af kriminalitet – og dermed disrupte fødekæden – og herunder se på, om der bør og kan tages skrappere midler i brug. F.eks. i forlængelse af de sager i Aarhus, der lander i ungdomskriminalitetsnævnet – altså der, hvor indsatsen er ment at skulle være både hurtig og konsekvent.

Næsten alle sagerne her er om personfarlig kriminalitet, dvs. voldsforbrydelser. Det er her vi mest tydeligt ser fødekæden til banderne og derfor bør vi se på, om vi kan sætte endnu mere ind her.

Jeg har ikke løsningerne på hylden, men det starter med en erkendelse af problemets omfang og en vilje til at tage fat.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN