28. maj 2022

Aarhus Kommune

Aarhus er ikke ambitiøs nok

Aarhus Kommune er en lille plet på verdenskortet, men vores CO2-udledning kan mærkes over hele kloden. Det er ikke retfærdigt, og derfor må vi tage ansvaret på os.

Aarhus Byråd vedtog i 2008, at kommunen skal være CO2-neutral i 2030. Det er et rigtig stort skridt i den rigtige retning, men der er langt igen.

Sådan som klimastrategien ser ud lige nu, indledes den med et postulat om, at “90 procent af den resterende udledning af drivhusgasser kommer fra kilder, som ligger uden for Aarhus Byråds direkte indflydelse”. Der lægges altså op til, at kommunen kun skal tage 10 procent af ansvaret. Resten ligger hos den individuelle borger og hos erhvervslivet.

Det er ikke en ambitiøs klimastrategi. Der er brug for strukturelle tiltag og politiske beslutninger, der gør det muligt at nå klimamålene i 2030. For lige nu ser det ud til, at vi ikke når dem. Det går alt for langsomt, og der er ikke tid til den individorienterede tankegang, som klimastrategien lægger op til. Problemet skal løses i fællesskab, og det kan det kun, hvis byrådet erkender, at det har indflydelse på mere end 10 procent af den samlede udledning.

Byrådet kan sætte rammerne og retningerne for erhvervslivet og borgerne gennem byplanlægning, politiske prioriteringer og en tydelig klimapolitik.

Det er ikke bare gavnligt, men nødvendigt at tænke klimapolitik ind i på alle områder. Helt konkret er der eksempelvis brug for klimapolitik på transportområdet.

Gennem bedre cykelforhold og gratis offentlig transport kan vi mindske privatbilismen og dermed udledningen, men det kræver politisk vilje. Man kan ikke bede folk om at hoppe op på cyklen, hvis der ikke er en cykelsti, og man kan heller ikke bede folk om at stille bilen og tage bussen, hvis den offentlig transport er dyr og besværlig.

Også på boligområdet kan man tænke klimavenligt. Det harmonerer eksempelvis rigtig dårligt med en ambition om bæredygtigt byggeri at nedrive velfungerende almene boliger i Gellerup.

Der er en masse muligheder for at tage ansvar for mere end 10 procent af udledningen, men det kræver, at byrådet tager beslutningerne. Det er rigtig godt med en klimastrategi, men den skal også følges til dørs. Det kræver strukturel forandring, som starter med politiske beslutninger.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN