23. maj 2022

Aalborg Kommune

Lad os se på coronakrisens muligheder

Det er uklogt at suspendere beskæftigelsesindsatsen helt – vi kan sagtens håndtere en beskæftigelsesindsats, som udføres ansvarligt og klogt.

Enhver beskæftigelsesrådmands største fokus er at sikre, at beskæftigelsesindsatsen virker på de forskellige målgrupper på beskæftigelsesområdet.

Dette var ingen undtagelse i min tid som fungerende rådmand på området – min opmærksomhed lå naturligvis på de nyuddannede, langtidsledige med psykiske, fysiske eller sociale problemer og ikke mindst de sygemeldte.

Derfor bekymrer det mig rigtig meget, at vi stort set under hele coronakrisen har suspenderet de beskæftigelsesindsatser, der skal hjælpe de ledige uden/med problemer ind på arbejdsmarkedet.

Mens mange virksomheder lider voldsomt under krisen, ser vi andre virksomheder, som vækster rigtig meget og derfor efterspørger ekstra arbejdskraft.

Det er her, vi som aldrig før har mulighed for at skubbe til den dagsorden, vi længe har talt om, nemlig faglig mobilitet og geografisk mobilitet for de stærke ledige og muligheden for at etablere virksomhedspraktikker, opkvalificere/omskole og fleksjobåbninger for den gruppe ledige som har brug for støtte for en kortere eller længere periode.

Vi skal udnytte det momentum, en krise giver til at rykke mindset og mennesker ud af vante rammer.

Det er nu, vi kan flytte flere end nogen sinde over i nye brancher.

Det er nu, vi kan rykke på akademikerne og de langtidsledige, da der er brug for flere hænder nye steder, de ikke har været åbne for.

En stor del af produktionsvirksomhederne, og byggeriet har rigtig meget travlt, hvorfor der ligger muligheder for vores ledige.

Selvfølgelig skal vi udvise samfundssind og mindske smitterisikoen, men at lukke beskæftigelsesindsatsen helt eller delvist skaber naturligt flere langtidsledige, fordi de som ikke kan selv og har brug for hjælp, kan ikke få hjælp.

De, som har mistet troen, er gået i sort og har brug for mere end bare et godt cv.

Mange virksomheder har allerede vist, at de godt kan sætte de nødvendige foranstaltninger med høj hygiejne for at undgå større smitteudbrud – ligesådan har medarbejderne været gode til at passe på hinanden og overholde myndighedernes anbefalinger.

Min opbakning til myndighedernes restriktioner er stor.

Derfor efterlyser jeg ikke en løsning, som skal bringe os tilbage til normalen her og nu, men en klog og ansvarlig beskæftigelsesindsats med de nødvendige hensyn, der fortsat skal sikre mindst mulig smitterisiko, og modsat risikerer vi at skabe endnu flere langtidsledige og forringe muligheden for at hjælpe kontanthjælpsmodtagere og fleksjobbere i beskæftigelse endnu mere.

Lad os se mulighederne i krisen.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN